Stavebnicový ventilačný systém je určený na vetranie bytových priestorov.