Dopyt rešime vždy individuálne. Len na osobný odber.

Cena je 1,20 €/ kg 

manipulačný poplatok 12 €

Rezanie na presný rozmer 2,40 €/ rez

Ceny sú vrátane DPH