Zdravotechnika a dažďová kanalizácia

Zdravotechnika patrí medzi najdôležitejšie inštalácie v budovách. Zabezpečuje nielen dodávku pitnej vody, ale aj odtok odpadovej vody do kanalizácie. Obráťte sa na nás, ak potrebujete dodať potrebný materiál.