Žiadny dom ani záhrada nie sú kompletné, pokiaľ v nich nie sú všetky druhy náradia, ktoré sa najčastejšie používa.