Kanalizačné vpusty a lapače strešných vôd sú určené na zvádzanie dažďovej a povrchovej vody. Kanalizačný vpust je možné použiť aj vo vnútri budov, sú teda vybavené tiež zápachovými uzávierkami, suchými alebo vodnými klapkami.