Podlahový vpust je určený na vnútorné použitie do budov. Slúži ako bodové odvodnenie podlahových plôch. Dôležitý je výber podľa využitia. Rozlišuje sa medzi pravidelným používaním (sprchy, miesta s trvalým oplachom), náhodným použitím (vpusty v práčovniach).